Referencie

Referencie a zákazníci:

Slovensko-rakúska obchodná komora, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, Konrad Adenauer Stiftung, veľvyslanectvá nemecky hovoriacich krajín, Weinviertel Management NÖ, Regionalmanagement Niederösterreich, Eurovia-DE, SPP, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení, Veľvyslanectvo Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov, M.E.S.A.10, Lagermax, Auto-Impex, Price Waterhouse Coopers, Nadácia Demokracia, HPC Consulting Deutschland a ďalší.